Bli en Gubbe

Finska
Svenska
Samiska
Estniska
Ryska
Engelska
Tyska
Spanska
Franska
Italienska
Arabiska
Somaliska
Kurdiska
Persiska
Kinesiska
Albanska
Vietnamesiska
Thailandiska
Turkiska
Polska
bil
kollektivtrafik
moped
cykel
gående
Sjuksköterska
Undersköterska
Sjuksköterskestudent
Praktisk sjuksköterskestudent
LinkedIn
Facebook
Instagram
skolan
vänner
Lägg till en bild av dig själv om du vill